קמפיין התרמות 88*36 - רפואה ושמחה

שותפות קבע של 88₪X36

היו שותפים בהסעת חולה לסדרת טיפולים מושלמת
(הוראת קבע ללא תפיסת מסגרת אשראי)

 

שותפות במחצית
88₪X18

היו שותפים במחצית מהסעת חולה לסדרת טיפולים
(הוראת קבע ללא תפיסת מסגרת אשראי)

 

תרומה חד פעמית
של 180₪

היו שותפים עם ארגון רפואה ושמחה